Höringsutkast: Nordiskt samarbetsprogram för social- och hälsopolitik 2025–2030

20.03.24 | Consultation
Samarbetsprogrammet för social- och hälsopolitik beskriver politiska prioriteringar och målsättningar för perioden 2025–2030.

Informasjon

Tidsfrist
fre, 26/04/2024 - 11:59 PM

Programmet ska bidra till nordisk nytta genom nära och kontinuerlig dialog för kunskapsdelning och spridning av effektiva insatser. Att säkerställa lika tillgång för alla till välfärdstjänster och konsolidera den universella välfärdsmodellen; att förebygga psykiska besvär, psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet för alla samhällsgrupper; att säkerställa lika möjligheter för alla att leva goda och hälsosamma liv; och att leverera tidiga, förebyggande och hållbara insatser. Det är kärnan i samarbetsprogrammet. 

Se höringsutkast