Høringsudkast: Nordisk samarbejdsprogram for ministerrådet for økonomi- og finanspolitik 2025–2030

20.03.24 | Consultation
Samarbejdsprogrammet for MR-Finans udstikker de politiske prioriteter og mål for det nordiske samarbejde om økonomi- og finanspolitik i perioden 2025-2030. Udgangspunktet er Nordisk Ministerråds vision om Norden som den mest holdbare og integrerede region i verden i 2030.

Informasjon

Tidsfrist
fre, 26/04/2024 - 11:59 PM

Det nordiske samarbejde i MR-Finans er den primære ramme for erfaringsudveksling, koordination og fremme af fællesnordisk vidensgrundlag om den økonomiske politik, herunder finanspolitikken, som kan styrke de nordiske landes forudsætninger for at sikre økonomisk udvikling og velstand, fremme nordisk konkurrenceevne og sikre en inklusiv grøn og digital omstilling af de nordiske økonomier.  

 

Samarbejdet i MR-Finans vil tage udgangspunkt i de strukturelle forandringer, som de nordiske lande står over for i de kommende år. Det gælder særligt i forhold til den grønne og digitale omstilling, de demografiske ændringer af de økonimier og samfund, samt tilpasningen til en ny og mere udfordrende geopoltisk virkelighed.  

 

Med dette samarbejdsprogram vil det nordiske økonomi- og finanspolitiske samarbejde i perioden 2025-2030 fokusere på fremme af politikker og løsninger, der understøtter en omkostningseffektiv og soialt retfærdig grøn omstilling i Norden. Fokus vil også være på at styrke de nordiske økonomiers konkurrencedygtighed og modstandskraft, styrker landenes langsigtede vækstpotentiale, samt styrker mobilitet og integration på tværs af de nordiske grænser.  

 

Samarbejdet skal bidrage til løsninger på de nordiske landes fælles økonomisk-politiske udfordringer og på støtte til indsatser, der skaber nordisk merværdi og bidrager til en styrket indretning af den økonomiske politik i de nordiske lande.

Se høringsudkast