Höringsutkast: Nordiskt samarbetsprogram för MR-FJLS 2025–2030

20.03.24 | Consultation
Samarbetsprogrammet för MR-FJLS beskriver politiska prioriteringar och målsättningar för perioden 2025–2030.

Informasjon

Det nordiska samarbetet inom MR-FJLS omfattar sektorerna fiske och akvakultur, jordbruk, livsmedel, och skogsbruk samt rennäring. Ofta sammanfattas detta som den nordiska bioekonomin, ett begrepp som inbegriper ekonomin och samhällsutvecklingen baserad på biologiska resurser. Bioekonomin är av stor vikt i samtliga nordiska länder och har en avgörande roll för de rurala områdena samt för att skapa välmående och motståndskraftiga samhällen med konkurrenskraftiga företag. 

 

Sektorerna inom MR-FJLS har satts under press av globala händelser som klimatförändringar, covid-pandemin, instabila leveranskedjor och nu senast av de geopolitiska utmaningar som bland annat orsakats av det ryska angreppet på Ukraina. De nordiska länderna behöver samarbeta för att hitta framtida lösningar för den gröna omställningen av jordbruket, skogsbruket, fisket, akvakulturen, och livsmedelssektorerna. Tillsammans ska länderna också hitta en balanserad samexistens mellan resursanvändning, natur och andra intressen på landarealer och i havsområden. Det finns ett behov av regional samverkan med involvering av forskningsvärlden och företagen. För perioden 2025–2030 kommer tre mål vara vägledande för det nordiska samarbetet: 1) Stärkt grön omställning, 2) Ökad konkurrenskraft, och 3) Stärkt motståndskraft.  

Se höringsutkast