Renewcell – Sverige

alt=""
Fotograf
Alexander Donka
Banebrytende prosess for tekstilgjenvinning som legger til rette for en sirkulær moteindustri.

Renewcell er nominert til Nordisk råds miljøpris 2023 .

Renewcell er et verdensledende sustaintechselskap med stort potensial for å gjøre en forskjell med sin banebrytende og sirkulære forretningsmodell. Hittil har 60 000 tonn tekstilavfall blitt til Circulose® og lukket kretsløpet i tekstilindustrien.  

Renewcells innovative løsning ble til takket være forskning ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 2012. Den sirkulære teknikken ble i 2020 kåret av TIME Magazine til en av verdens 100 beste oppfinnelser. Prosessen går ut på å samle inn og gjenvinne tekstilavfall, for eksempel bomullsklær, til en høykvalitets dissolvingmasse og patentert tekstilmateriale kalt Circulose®, som til slutt blir til nye klær. Renewcells produkt er i dag det eneste kommersielt gjenvunne tekstil-til-tekstil-materialet av jomfruelig kvalitet i stor skala, men metoden kan brukes og oppskaleres i hele verden.

Renewcell driver dessuten aktivt kunnskapsstyrkende arbeid og har deltatt på flere av FNs klimatoppmøter for å fremme atferdsendring og policyutvikling for en bærekraftig moteindustri.

I lys av EUs nye forbud mot å ødelegge usolgte klær og målsetningen om at alle tekstilprodukter som slippes ut på EU-markedet skal kunne gjenvinnes og i stor utstrekning være produsert av gjenvunne fibre, forventes etterspørselen etter tekstilgjenvinning å øke.

Innovasjoner av denne typen er sentralt for overgangen til en mer bærekraftig og sirkulær tekstilindustri.
Dette nordiske selskapet baner vei for sirkulær mote i stor skala i framtiden.