Vinner av Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2022

Nora Dåsnes
Photographer
Magnus Fröderberg, norden.org
Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2022 går til ”Ubesvart anrop” av Nora Dåsnes fra Norge.

Juryens motivering

Årets prisvinner har skapt en bok som engasjerer, berører og får leseren til å reflektere rundt både kollektive, politiske samfunnsspørsmål og individuelle, eksistensielle spørsmål.

 

Bokas grafiske formspråk er sobert, konsekvent og med en tydelig personlig signatur. Gjennom bilder og tekst blir hovedpersonens indre og ytre liv skildret på en uttrykksfull og usentimental måte. Illustrasjonene er flytende, hverdagsmelankolske, og skriftspråket er troverdig og muntlig. Der teksten holder tilbake informasjon, tar bildene over som hovedforteller av historien. Bruken av farger er bevisst, virkningsfull og talende, og viser hvordan bokskaperen på elegant vis makter å skisse opp grensegangen mellom: fortid, nåtid, drøm og virkelighet.

 

Historien har en brutal ramme og et blodig bakteppe. Handlingen foregår i tiden etter 22. juli 2011, da 77 mennesker mistet livet i terrorangrepet mot Utøya og regjeringskvartalet. Spørsmål som går som en rød tråd gjennom hele den grafiske romanen, er: Hvem er terroristen? Hvem er jeg? Hvem er vi som samfunn? Hvordan ta hverdagen og livet tilbake etter at katastrofen har skjedd?

 

De to siste setningene i boka er enkle, men kraftfulle svar til den grusomme terrorhandlingen:

Vi har bare hverandre. Og vi har bare nå.

Vinneren av årets Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris er: “Ubesvart anrop” av Nora Dåsnes.