Nordiske kommuners arbeid med kunstig intelligens

Informasjon

Publish date
Abstract
Kommuner i Norden arbeider med å ta i bruk kunstig intelligens. Chatboter svarer på spørsmål fra innbyggerne, algoritmer kan forutse lekkasjer i vann- og avløpsnettet, og det testes ut hvordan teknologien kan rådgi og støtte kommunenes saksbehandlere.Denne rapporten beskriver hvordan noen utvalgte kommuner i Norden arbeider med kunstig intelligens. Den drøfter hvordan innføringen av teknologien kan påvirke tilliten i Norden, både befolkningens tillit til den offentlige forvaltningen og den sosiale tilliten.Rapporten gir anbefalinger for hvordan kommunene i Norden kan samarbeide om kunstig intelligens.
Publication number
2019:043