Om Nordisk ministerråd – og hva vi betyr for deg

Informasjon

Publish date
Abstract
Nordisk ministerråd er verdens eldste fellesskap. Her samarbeider de nordiske landene om alt fra klima og miljø til utdanning, arbeidsplasser og barn og unge. I Norden er det tre områder, fem land og 27 millioner mennesker. Når vi samarbeider i Norden, står vi sterkere og kan gjøre en forskjell for hele kloden. I denne folderen kan du lese om Nordisk ministerråd.
Publication number
2021:017