KOMM INN: Intern kommunikasjonsstrategi 2020–2024

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Denne kommunikasjonsstrategien er overgripende for den interne kommunikasjonen i hele det nordiske samarbeidet. Det innbefatter Nordisk ministerråds sekretariat, dets institusjoner og kontorer i Norden og Baltikum, samt Nordisk råds sekretariat. Det nordiske samarbeidet er en kompleks størrelse som arbeider med mange ulike samfunnsområder. Vi forenes likevel av felles verdier og en bevissthet om at vi er sterkere sammen. Her er en sterk og velfungerende internkommunikasjon helt avgjørende. Vår visjon 2030 slår fast at Norden skal bli verdens mest integrerte og holdbare region innen 2030. Veien dit blir enklere ved at vi sammen tar fram ny kunnskap og løsninger på områder hvor vi skaper synergieffekter.
Publikasjonsnummer
2022:714