Nordiska ministerrådets policy för integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv är övergripande områden som är viktiga för hela Nordiska ministerrådets arbete. Ansvaret att ta hänsyn till dessa i Nordiska ministerrådets arbete gäller alla som verkar inom eller på uppdrag av Nordiska ministerrådet oavsett politikområde. Genom att stärka detta arbete säkerställer vi att Nordiska ministerrådets arbete är hållbart, jämställt, inkluderande, representativt och tillgängligt.
Útgáfunúmer
2020:717