Ungdommens Folkemøde Nord - Andrew Tate-effekten: Trender vold på nettet?

21.04.23 | Arrangement
Stine Rand and Thordis Elva
Photographer
norden.org
Velkommen til Nordisk ministerråds arrangement på hovedscenen på Ungdommens Folkemøde NORD, med den islandske forfatteren, foredragsholderen og aktivisten Thordis Elva og den danske psykologen Stine Helding Rand om tilstedeværelsen av og farene ved digital vold. Arrangementet vil bli holdt på engelsk.

Informasjon

Dates
21.04.2023
Time
16:30 - 17:15
Location

GARAGEN, URBAN 13
Bispeengen 20
2000 Frederiksberg
Danmark

Type
Hendelse

Videoer av influenceren Andrew Tate har nesten 14 milliarder visninger på TikTok. Han blir ofte omtalt som "verdens farligste mann" på grunn av hans kvinnefiendtlige retorikk og holdninger. Nordisk forskning viser at minst 850 nordiske unge menn er aktive i kvinnefiendtlige internettsamfunn, og at kvinnesynet i disse "manosfæriske" samfunnene sprer seg til vanlige sosiale plattformer. Bli med når Thordis og Stine vil lede deg gjennom de mørke korridorene i kjønnsbasert vold på nettet, og farene ved det - både for kvinner som ofre for denne volden, men også for unge menn som målrettet blir utsatt for denne typen innhold.

Bakgrunn

Nordisk ministerråd har en visjon om at Norden skal være det beste stedet i verden for ungdom og har i flere år jobbet for å forebygge vold på nett og med menn og maskuliniteter som fokusområde. Integrering av likestilling, og et barnerettighets- og ungdomsperspektiv er en forutsetning for å realisere Nordisk ministerråds visjon om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030.

 

Thordis Elva er en forfatter, foredragsholder og aktivist som ble nominert til Årets kvinne 2015 i hjemlandet Island på grunn av hennes aktivisme for likestilling. I 2020 grunnla hun Nordic Digital Rights and Equality Foundation (NORDREF), med støtte fra Nordisk ministerråd, sammen med andre eksperter på området med mål om å styrke demokrati og likestilling i Norden ved å fremme digitale rettigheter og motvirke misbruk på nettet. Voldsforebygging har lenge vært kjernen i Thordis Elvas arbeid og hun har delt sin egen historie om seksuelle overgrep i en bok og TED-talk som har blitt sett over 9 millioner ganger.

 

Stine Helding Rand er utdannet psykolog med spesialisering i identitetsdannelse. Hun er spesielt opptatt av leken med identiteter i digitale fora, betydningen av anonymitet, og hva som skjer når atferd går fra naturlig grensesøkende til uhensiktsmessig eller ekstrem. I sitt arbeid ved Center for Digital Pædagogik som fagkonsulent innen bl.a. gaming og kjønnsbaserte utfordringer, har Stine et spesielt fokus på gutter og unge menn. En målgruppe som har samme behov for støtte og veiledning som alle andre, men som ofte er vanskelig å nå. Stine er medforfatter av rapporten «The Angry Internet - A threat to gender equality, democracy & well-being» fra Senter for Digital Pædagogik og finansiert av Nordisk ministerråd. Rapporten vurderer omfanget av nettmisogyni og antifeminisme i de nordiske landene.

Ungdommens Folkemøde NORD

Ungdommens Folkemøde NORD er en nordisk demokratifestival støttet av Nordisk ministerråd som finner sted på URBAN 13 på Nørrebro den 21-22 April der nordisk ungdom gjennom workshops, kreative uttrykk og dialog deler erfaringer og inspirasjon på tvers av regionen. I to dager skal vi sammen med beslutningstakere, organisasjoner og aktivister ta fatt på noen av de demokratiske utfordringene i Norden. Festivalen har som mål å styrke den demokratiske selvtilliten til nordisk ungdom og å kickstarte det sosiale og kulturelle fellesskapet i Norden.