Info Norden

Barn

Her finner du blant annet informasjon om barnehage, grunnskole, og ytelser til barnefamilier.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.