Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Utvalgsforslag om nordisk alkohol- og tobakkspolitikk i et folkehelseperspektiv

20.10.12 | Sak

Dokumentasjon

  Forslag
  Debatt
  beslutning
  Nordisk alkohol og tobakkspolitikk i et folkhelseperspektiv
  Rekommandation
  Rek. 36_2012_IS.pdf
  PDF document, 29.78 KB
  Rek_36_2012.pdf
  PDF document, 29.2 KB
  Meddelser
  Norræn lýðheilsustefna í áfengis- og tóbaks-málum
  Tilmæli
  Rek. 36_2012_IS.pdf
  PDF document, 29.78 KB
  Rek_36_2012.pdf
  PDF document, 29.2 KB
  Meddelser
  Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
  Til efterretning
  Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
  Til efterretning