Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

03.09.04 | Deklarasjon
Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

Informasjon

Vedtatt
03.09.2004
Sted
København
Organisasjon

Vi, ministre med ansvar for turisme i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland anerkender, at de nordiske lande og de selvstyrende områder skal samarbejde om at styrke bæredygtig turisme i Arktis med henblik på at fremme en positiv socioøkonomisk, kulturel og miljømæssig udvikling i de arktiske områder i det 21. århundrede.

Vi er bevidste om vigtigheden af

  • Den globale Agenda 21 proces, implementeringsplanen vedtaget i 2002 i forbindelse med ”World Summit of Sustainable Development”,
  • Deklarationen om bæredygtig udvikling og turisme fra den europæiske kommission for bæredygtig udvikling,
  • WTTC/WTO/Earth Council Agenda 21 for rejse- og turistindustrien,
  • World Tourism Organisation´s globale etiske regelsæt og andre WTO retningslinier.
  • Konventionen om biodiversitet - specielt retningslinierne fra 2001 og de forskellige initiativer fra interessenter og turismerelateret arbejde inden for rammerne af konventionen om biodiversitet – specielt retningslinierne fra 2001
  • Den Europæiske Unions strategi for bæredygtig udvikling og strategiske EU dokumenter om turismerelaterede nøglepunkter.
  • Nordisk Ministerråds igangværende arbejde med "Hållbar utveckling - En ny kurs för Norden. Reviderad utgåva med mål och insatser for2005-2008".

Med udgangspunkt i ”A Road Map for Sustainable Tourism in the Nordic Countries” fra Nordisk Ministerråds ad hoc arbejdsgruppe for turisme tager vi rapporten “Towards a Sustainable Arctic Tourism” til efterretning.

Vi er enige om, at interessenter indenfor turisme både på lokalt såvel som på nationalt og internationalt niveau skal deltage aktivt i en proces for at tydeliggøre, hvilket potentiale turisme indebærer for en bæredygtig udvikling af den arktiske region i Norden.

De langsigtede mål er:

  • I 2020 er der gennemført en koordinering af turismerelaterede aktiviteter i nordisk Arktis. I 2020 er der er gennemført en fortsat udvikling af bæredygtig turisme i nordisk Arktis.
  • I 2020 har turisme en positiv betydning for befolkningen i nordisk Arktis. sida 2 av 2
  • Frem mod 2020 er der opstillet en række delmål, som skal bidrage til at opnå de langsigtede mål.

Vi giver EK-Næring i opdrag at søge at realisere ovennævnte målsætninger, med særlig fokus på tiltag, som mest hensigtsmæssigt kan gennemføres fællesnordisk. Vi er bevidste om, at turismenæringen og graden af opmærksomhed om bæredygtig turisme og mulighederne for at realisere ovenstående målsætninger kan variere mellem de enkelte nordiske lande og selvstyrende områder, og at implementering derfor kan ske på forskellige måder i de respektive lande og selvstyrende områder.

Vi imødeser en status for arbejdet på MR-Nærings møde i 2006.