Alex Khourie

Fotograf
Kajsa Göransson
Alex Khourie: Bror. Ungdomsroman, Rabén & Sjögren, 2023. Nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2024.

Motivering

Bror (ikke oversatt til norsk) fører oss rett inn i et av det svenske samfunnets mest brennaktuelle problemer: gjengkriminaliteten med den brutale volden og skytingene som forekommer blant stadig yngre ungdommer.  

 

Som lesere får vi en sterk opplevelse av autentisitet, av at denne verdenen skildres innenfra. En rekke kvaliteter bidrar til denne følelsen: forfatterens detaljskarpe måte å fange livet i Stockholms-forstaden Alby på, med alt fra ulike kulturer og religioner til matvaner; språket – med absolutt gehør for forstadens sosiolekt og bruk av arabiske ord; en innsiktsfull beskrivelse av gjengens indre liv, deres hierarkier og konflikter. Mange av grupperingene som nevnes, finnes i virkeligheten. 

 

Etter å ha begått små lovbrudd sammen med to venner, rekrutteres hovedpersonen Hussein av en gjeng og trekkes stadig lenger inn i en situasjon som raskt forverres. Snart har han ingen utveier – og til slutt fører utpressing og trusler til at han må drepe. 

  

Hussein er troende sjiamuslim og kjemper hele tiden med samvittigheten og overbevisningen om at handlingene kommer til å føre ham til helvete. Innlevelsen i dette styrkes av at også islam skildres med stor innsikt i alle religionens aspekter. 

 

Samfunnets hjelpeløshet overfor det som skjer, framgår med skremmende tydelighet. Verken skolen, sosialtjenestene eller engang hans elskede mamma kan til tross for tafatte forsøk bryte utviklingen og føre ham inn på en annen vei. Et opphold på et ungdomshjem – en tilværelse som også skildres med innsikt – åpner muligheter, men han tvinges uunngåelig tilbake til Alby, fram til døden i den tragiske slutten. Nettopp beskrivelsen av en tvang uten noen vei tilbake gjør fortellingen rystende for leseren; det er vanskelig å verge seg. 

 

Faren til Hussein er død, og han blir mishandlet når mammaens nye partner plutselig dukker opp, men dette er ikke nok til å forklare de destruktive valgene hans. Alex Khourie gir overhodet ingen forklaringer, viser bare illusjonsløst fram virkeligheten han har sett. 

 

Forfatteren er en sosialarbeider i 30-årsalderen som har lang erfaring med å jobbe med ungdommer i gjengkriminalitet. Boka bygger på alle fortellingene han har fått høre av ungdommer han har møtt i jobben. Alex Khourie er et pseudonym han bruker for å beskytte dem, og for at de ikke skal føle at han tjener penger på historiene deres.  

 

Bror er Alex Khouries debut.