ALLWIN (Sverige)

ALLWIN (Sverige)
Photographer
ALLWIN
ALLWIN reduserer matsvinn, 2 millioner måltider til utsatte per år.

Deres forretningsidé er å ta vare på den brukbare maten butikkene kaster rutinemessig, spare butikkene for kostnadene med å bli kvitt matvarene, og sørge for at maten når sosialt og økonomisk utsatte mennesker. Av de 75 millioner kilo mat som blir kastet via matbutikker, tar ALLWIN hånd om 1 million kilo i henhold til sin forretningsidé.

ALLWIN utfører 19 000 hentinger per år og leverer tilsvarende 2–3 millioner måltider til utsatte. De jobber konkurransenøytralt og er tilknyttet 73 butikker som inngår i tre kjeder rundt omkring i Sverige. Foretaket planlegger å ekspandere utenfor Sverige.

ALLWIN er en verdig prismottaker som en næringsdrivende entreprenør som viser vei for bærekraftig utvikling både sosialt, økonomisk og økologisk.