Christian Rex

Fotograf
Lars Kleemann-Andersen, 2023.
Christian Rex: Manguaraq. Tegneserie, Ilinniusiorfik, 2023. Nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2024.

Motivering:

I klimaendringenes tid er Christian Rex’ tegneserie om Manguaraq høyaktuell. For hva skjer når mennesker ikke følger de foreskrevne leve- og tabureglene, men i stedet blir egenrådige og ikke passer på naturen, klimaet og dyrene vi er avhengige av? 

 

I Grønlands førkristne mytologi og sagn finnes det mange fortellinger som illustrerer konsekvensene for menneskeheten hvis vi ikke passer på naturen og dyrene som lever i den. En av disse fortellingene er sagnet om Mánguaraq, som gjennom atskillige gjenfortellinger, både muntlig og skriftlig, har blitt kjent som Manguaraq. 

 

Christian Rex har gjenfortalt sagnet om Mánguaraq som en tegneserie tilpasset barn og unge. Vel er det en gammel grønlandsk historie, men den er like aktuell i dag, med FNs verdensmål for bærekraftig utnytting av levende og ikke-levende ressurser og det å leve i balanse med naturen. 

 

Tegneseriens form, med illustrasjoner og korte tekster, gjør det lett og overskuelig for leseren å forstå de alvorlige temaene som er forbundet med de gamle inuittiske leve- og tabureglene vi i dag kan sammenligne med FNs verdensmål for bærekraft. Med sine fengslende og til tider uhyggelige illustrasjoner bringer Christian Rex en gammel inuittisk verdensanskuelse til live, formidlet på en måte som gjør budskapet klart for nåtidens unge. 

 

I sagnet er Mánguaraq, kalt lille Rot, sønn av Mángorsuaq (store Rot), en dyktig og lovende fangstmann som er spesielt god til å fange narhval. En dag dukker det opp en gigantisk hval med en merkelig svart flekk under armen. Selv om de har fanget nok hvaler allerede og dermed nok mat til resten av året, fristes Mánguaraq til å jage denne store, uvanlige narhvalen. Dermed utfordrer han sin egen skjebne. Mánguaraqs far advarer ham om at nettopp denne hvalen bare får fanges av Månen, som hersker over vær, vind, hav, snø og is. Det er avgjørende for menneskene å behage Månemannen for å unngå katastrofalt dårlig vær som kan føre til sultedød.  

 

Tross farens advarsler jager Mánguaraq hvalen, og det påkaller Månemannens vrede. Månemannen utfordrer Mánguaraq til kamp, og til farens store overraskelse beseirer Mánguaraq Månemannen, ettersom han viser større fryktløshet i jakten på forskjellige merkverdige, skremmende fisker og hvaler. De reiser sammen til Månens hjem på himmelen, der Månemannen avslører sine magiske evner, som skaper fred og ro blant menneskene når de blir for egenrådige og skaper uro. Hans budskap til Mánguaraq er klart: Dra hjem og fortell medmenneskene dine at de må ta bedre vare på naturen og dyrene som lever i den.