Copenhagen Fashion Week Sustainability Framework – Danmark

alt=""
Fotograf
Tine Bek
Et nyskapende initiativ med stort potensial.

Copenhagen Fashion Week Sustainability Framework er nominert til Nordisk råds miljøpris 2023.

Copenhagen Fashion Week Sustainability Framework er bygd opp rundt 18 minimumsstandarder som er knyttet både til atferden under moteuka og til produksjonen av kolleksjonene som vises.  

Produksjonen skal foregå på måter som begrenser klessvinn, blant annet ved hjelp av design for lang levetid og bruk av gjenvunne fibre, og det inngår også krav om rimelige arbeidsvilkår for dem som produserer klærne. Rammeverket er dermed med på å prege en bransje som ellers generelt ikke har hatt fokus på bærekraft og miljø

Copenhagen Fashion Week har utviklet rammeverket i samarbeid med de eksterne konsulentfirmaene In Futurum og Rambøll, som også står for evaluering av motemerkene som søker om å få stille ut på moteuka.

Initiativet er nominert fordi det er nyskapende i bransjen, med potensial for å sette presedens i resten av Norden og muligvis globalt.