Båtliv – en ren glede!

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Denne brosjyren er laget for deg som har en fritidsbåt, som er medlem av en båtforening, eller har ansvar for en båthavn. Brosjyren informerer om plikter som båteiere og båthavner har til å minske forurensning i og omkring båthavner, og gir eksempler på løsninger som kan bidra til dette.Noen løsninger krever tilrettelegging og investeringer i båthavna. Andre krever «bare» vilje til å gjøre ting på en litt annen måte enn tidligere.Vi håper brosjyren kan være til nytte og inspirasjon.
Publikasjonsnummer
2005:746