Norden og FNs 2030-mål

Nordisk samarbeid og bærekraftsmålene 2030

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Høsten 2016 besluttet Nordisk råd å opprette en arbeidsgruppe med representanter for utvalgene og presidiet for å undersøke om det er forutsetninger for, og i så fall utvikle forslag om, hvordan Nordisk råd kan medvirke til å realisere ambisjonene i FNs 2030 mål. Arbeidsgruppens oppgave var å skape klarhet om hvilke mål det kunne samarbeides om på nordisk plan og hvilke tiltak som kunne igangsettes for å fremme en oppnåelse av målene. Arbeidsgruppen ledes av Sonja Mandt, Presidiet, ordfører, Christian Juul, Utvalget for velferd i Norden, Hanna Kosonen, Utvalget for et bærekraftig Norden, Torgeir Knag Fylkesnes, Utvalget for vekst og utvikling i Norden, Norunn Tveiten Benestad, Utvalget for kunnskap og kultur i Norden og Espen Krogh, president for Ungdommens Nordiske råd.
Publikasjonsnummer
2017:773