Forsendelser av grønnlistet avfall

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Denne veiledningen gir informasjon om dokumentasjonskravene ved forsendelser av grønnlistet avfall. Som en generell regel kreves det samtykke for forsendelser av avfall som krysser landegrenser. Forsendelser med såkalt grønnlistet avfall som skal til gjenvinning skal følge en forenklet prosedyre. Den juridiske bakgrunnen er beskrevet i forordning (EU) nr. 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall (grensekryssforordningen). Artikkel 3 og 18 i forordningen gjelder forsendelser av grønnlistet avfall. Forordningen er implementert i avfallsforskriften kap 13.
Publikasjonsnummer
2018:763