Helsingforsavtalen

Samarbeidsavtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

Informasjon

Publish date
Abstract
Samarbeidsavtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige (Helsingforsavtalen). Avtalen ble undertegnet den 23. mars 1962 og trådte i kraft den 1. juli samme år. Den opprinnelige tekst er revidert ved avtaler som ble undertegnet den 13. februar 1971, den 11. mars 1974, den 15. juni 1983, den 6. mai 1985, den 21. august 1991, den 18. mars 1993 og den 29. september 1995. Den sistnevnte endringsavtale trådte i kraft den 2. januar 1996.