Norden – nye muligheter

Forslag til økt mobilitet og integrasjon mellom de nordiske landene

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Denne rapporten inneholder 16 forslag fra Norges tidligere ambassadør til Danmark, Ingvard Havnen, om hvordan man kan øke mobiliteten og integrasjonen i Norden.Forslagene handler om nordisk identitet og språk, digitalisering, næringsliv, arbeidsliv, utdanning, lovgivning, transport og helse. Et forslag handler om strukturen for Nordisk ministerråds arbeid med mobilitet og integrasjon.Havnen trekker spesielt frem et forslag om elektronisk ID, som vil kunne legge til rette for at man kan bruke sin nasjonale elektroniske ID i alle de nordiske landene. Det kan bli like viktig for det nordiske samarbeidet som passunionen i sin tid.Målet med forslagene er å frigjøre potensialet for enkeltpersoner og næringslivet som enda ikke er realisert. Rapporten skal også gi et bidrag til diskusjonen om hvordan vi kan styrke samarbeidet og mobiliteten i Norden.
Publikasjonsnummer
2018:784