Støtte og skuffelse - Holdninger til nordisk samarbeid

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Nordisk råd og Nordisk ministerråd har spurt 3400 personer i hele Norden om hva de synes om det nordiske samarbeidet. I denne rapporten kan du finne ut av om befolkningen støtter samarbeidet eller ikke. Og hva synes nordboerne egentlig om samarbeidet mellom de nordiske landene i koronakrisen? Du kan også lese om hva befolkningen ønsker at det samarbeides om.
Publikasjonsnummer
2021:060
Organisasjon