Overførsel af grønlistet affald

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Denne vejledning indeholder oplysninger om krav til overførsel af grønlistet affald. Der kræves som regel en tilladelse til grænseoverskridende overførsler af affald. Overførsler af ikke-farligt affald, også kaldet grønlistet affald, til nyttiggørelse udgør en undtagelse fra denne regel.Retsgrundlaget fremgår af forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Artikel 3 og 18 i forordningen vedrører overførsel af grønlistet affald.
Útgáfunúmer
2018:762