Nordisk kunskapsbank – En grön och jämställd nordisk region

så gör vi det i praktiken

Upplýsingar

Publish date
Abstract
Nordbor är duktiga på att ta fram klimatsmarta lösningar, men hur de lösningarna påverkar jämställdheten i regionen har vi länge varit relativt omedvetna om. 2022 beslutade de nordiska ministrarna för jämställdhet och LGBTI att skaffa mer kunskap om sambandet mellan jämställdhet och klimatåtgärder i Norden. Nu har vi kommit en bit på väg. Den här kunskapsbanken är för dig som arbetar nationellt, regionalt eller i en kommun. Här finns kunskap om hur klimatåtgärder påverkar jämställdheten och vice versa, och vilka jämställdhetssatsningar som krävs för att göra klimatlösningarna mer effektiva.
Publication number
2023:039