More parallel, please! – Ny nordisk rapport om parallellspråklighet

05.05.17 | Nyhet
Islands Universitet
Photographer
Sigurður Ólafsson/norden.org
Lokale språk og engelsk bør gå hånd i hånd på Nordens universiteter, og universitetene bør ha en språkpolitikk, så språkene støtter hverandre gjensidig. Slik lyder anbefalingen fra Nordisk gruppe for parallellspråklighet.

5. mai offentliggjør Nordisk gruppe for parallellspråklighet sine 11 anbefalinger under konferansen More Parallel, please! på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Arbeidsgruppen har i tre år fulgt den språklige praksisen ved Nordens internasjonaliserte universiteter. På oppdrag fra Nordisk ministerråd har arbeidsgruppen formulert anbefalinger for god to- og flerspråklig språkpolitikk. I rapporten oppfordres universitetene til å tenke internasjonalisering og språkpolitikk sammen for å styrke kvalitet og effektivitet i undervisningen, forskningen og administrasjonen.

– Vi håper at arbeidet vårt kan inspirere universitetene til å integrere språkpolitikk i deres internasjonaliseringsbestrebelser, sier professor Frans Gregersen, som har ledet gruppens arbeid.

– Språkpolitikken skal bidra til en god språklig balanse og sikre Nordens universiteter en attraktiv internasjonal profil, samtidig med at de oppfyller sine nasjonale språklige forpliktelser, fortsetter han.

Anbefalingene har fokus på "både og” snarere enn et “enten eller”. Rapporten drøfter språklige valg i forskjellige sammenhenger, og diskuterer også hvilke krav som bør stilles til den språklige kvaliteten og kompetansen hos ansatte og studenter. Gruppen foreslår videre at universitetenes språkpolitikk følges opp, og at språksentre ved universitetene utvikler kurs og tilbyr språkressurser på bakgrunn av behovsanalyser.

I en kommunikasjonssituasjon med mange språk i spill kan man dessuten la seg inspirere av den nordiske nabospråkmodellen, der man snakker med hverandre på tvers av språklige grenser. Det har den fordel at man kan uttrykke seg med både nyanserikdom og presisjon, fordi man snakker det språket man er best på. Og at dette gjelder for alle deltakerne på tvers av førstespråk!

Konferansen er en del av programmet for det norske formannskapet i Nordisk ministerråd for utdanning og forskning 2017.