Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Gränshinderrådet fick två nya medlemmar

31.01.24 | Nyhet
Bertel Haarder och Fredrik Karlström.
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

Bertel Haarder, Danmark, och Fredrik Karlström, Åland, är nya medlemmar i Gränshinderrådet.

Gränshinderrådet, som arbetar för fri rörlighet i Norden, har fått två nya medlemmar. Bertel Haarder är nyinvald från Danmark och Fredrik Karlström är ny medlem från Åland. Bägge två har lång erfarenhet av nordiskt samarbete sedan tidigare.

Bertel Haarder är välkänd i det nordiska samarbetet. Han har bland annat varit president för Nordiska rådet två gånger, minister flera gånger inklusive minister med ansvar för nordiska frågor. Dessutom var Haarder ordförande för Gränshinderrådet år 2020.

Haarder är en veteran i dansk politik. Han blev invald i danska Folketinget (riksdagen) första gången 1975 och lämnade Folketinget inför förra valet 2022.

Det var Morten Dahlin, Danmarks minister för nordiskt samarbete, som utnämnde Bertel Haarder till dansk representant i Gränshinderrådet. Mandatet löper från 1 mars till 31 december 2024. Haarder ersätter Annette Lind, som den 1 mars träder in i sitt nya uppdrag som Generalkonsul i Flensborg.

- Jag är mycket glad för utnämningen. Mitt hjärta slår för det nordiska, och det finns alltför många onödiga gränshinder mellan våra länder, både fysiska och digitala, säger Bertel Haarder.

"Fri rörlighet stimulerar tillväxt"

Också Fredrik Karlström har lång politisk erfarenhet och har jobbat mycket med nordiska frågor. Han är tidigare näringsminister på Åland och har suttit i det åländska lagtinget sedan 2003. Som åländsk minister i två omgångar deltog han flera gånger i nordiska ministermöten och han har dessutom varit medlem av Nordiska rådets åländska delegation 2007-2011.

Fri rörlighet och arbetet mot gränshinder ligger honom varmt om hjärtat.

- Det är en stor ära att få fortsätta mitt arbete i Norden genom Gränshinderrådet. Mitt engagemang ligger i att förvandla visionen om fri rörlighet i Norden till en konkret verklighet för alla nordbor. Genom att aktivt angripa och minska gränshinder bidrar vi till att stärka friheten och möjligheterna för både individer och företag. Detta arbete är inte enbart en strävan mot en mer integrerad region; det är en kritisk faktor för att främja sammanhållning, stimulera tillväxt och bevara den unika nordiska välfärdsmodellen, säger Fredrik Karlström.

- Gränshinderrådet är ett oberoende organ, som har fått i uppdrag av de nordiska regeringarna att främja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag.

- Gränshinderrådet har tio medlemmar som kommer från alla nordiska länder samt Färöarna, Grönland och Åland. I rådet sitter också Nordiska ministerrådets generalsekreterare och en representant för Nordiska rådet.

- Gränshinderrådets arbete ska bidra till att nå målen i Vision 2030, som säger att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.