Eva-Stina Byggmästar

Eva-Stina Byggmästar

Eva-Stina Byggmästar

Fotograf
Alexandra Harald
Eva-Stina Byggmästar: Vill du kyssa en rebell? Diktsamling, Schildts & Söderströms, 2023. Nominert til Nordisk råds litteraturpris 2024.

 

Motivering: 

Eva-Stina Byggmästars (f. 1967) diktsamling Vill du kyssa en rebell? (ikke oversatt til norsk) er både overdådig og dødstrossende. Her går hun inn for å framstille en lykkelig og altoppslukende kjærlighet i et verk som nesten savner uro og skyggesider. Rebellen er den som kompromissløst avviser fornuft og måtehold i sin forelskelse. At prosjektet lykkes – at resultatet blir begeistrende radikal kjærlighetspoesi – skyldes nettopp Byggmästars uforbeholdenhet. Spenningen diktet krever, vokser ikke ut av den beskrevne kjærlighetsrelasjonen, men av forventningene til hvordan den skal skildres. Poeten vet at hun blottstiller seg for kritikk, men konfronterer den ved å skrive som hun gjør, uten sideblikk.  

 

Den elskede blir hele verden – sammenligningsobjektene er ikke bare de sedvanlige, som sola og vinden, men også for eksempel et blåskjell og et konserthus med en gjenglemt rød paraply i garderoben. Og den elskede selv kan opptre som et barn, en blekksprut. På den måten vokser kjærlighetsrelasjonen – til tross for bokas intensive tosomhet ender den med å omfatte hele den tenkbare verden der de elskende beveger seg i følelser, tanker og handlinger. 

 

Det handler, som det heter i en strofe i diktet «Svetslågan», «om mer än det lilla men vilda / ordet poesi», det handler om «svetslågan – det våldsamma/ ljuset i din kontur som etsade/ sig fast». 

 

Mange av diktene er hengivne kjærlighetserklæringer til duet. Til tross for det er språket i Vill du kyssa en rebell? mer tilbakeholdent enn i mange andre av Byggmästars bøker. Nyordene, naivismen og ordleken opptrer sjeldnere her. Verden som omslutter de elskende, er ikke eksotisk eller eventyrlig – om nå ikke pasjonen alltid er det – men bygges snarere opp av konkrete og gjenkjennelige elementer. Dette er nødvendig for at ikke den følelsesmessige trykkokeren boka utgjør, skal sprenges i luften. Bak den sprudlende overdådigheten og jubelen viser Byggmästar en absolutt kontroll med de språklige midlene hun tar i bruk. 

 

Vill du kyssa en rebell? er Eva-Stina Byggmästars tjuefemte diktsamling. Hun debuterte i 1986 og har blitt belønt med en rekke priser i Finland og i Sverige, blant annet Svenska Akademiens Bellmanpris 2018 og Karl Vennbergs pris, som tildeles av Samfundet De Nio, i 2009.