Kathrine Nedrejord

Kathrine Nedrejord

Kathrine Nedrejord

Fotograf
Elliot Delage
Kathrine Nedrejord: Forbryter og straff. Roman, Forlaget Oktober, 2022.
Nominert til Nordisk råds litteraturpris 2023.

Forbryter og straff er Kathrine Nedrejords fjerde roman, og allerede med tittelens klare referanse til Dostojevskijs kvalfulle mesterverk bygger Nedrejord en omfattende, monologisk og uforsonlig roman om voldens etterdønninger. Det er ingen tvil om hvem som fører ordet – det er offerets usmykkede og harmfulle tale vi er vitne til, og samtidig er Forbryter og straff en roman som på fryktløst vis blander polemikk og fortvilelse i en paradoksal og smertelig dualitet.

 

Det er ikke ofte man kommer i berøring med en litteratur som så skarpt og utilslørt avviser tilgivelse og benådning som etisk og juridisk bestemmelse. Forbryter og straff er en roman om skadebot, ja, kanskje til og med hevn og skadebot. For drivkraften og den filosofiske beveggrunnen denne både dvelende og energiske romanen legger for dagen, er et desperat og utilslørt krav om å bli hørt uten å bli avledet, uten å bli tvunget til ettergivenhet og kompromiss.

 

Med imponerende litterær kontroll og med klokskap snarere enn skånsomhet, med vrede snarere enn selvransakende forbehold, skriver Nedrejord frem sitt anklageskrift. Hun veksler effektivt mellom knappe, prekære, nærmest stakkato ytringer og lengre, velformulerte refleksjoner. Forbryter og straff er en rik roman som klarer å være tidsmessig og aktuell samtidig som den vekker til live en forbindelse f.eks. med Nathaniel Hawthornes hjerteskjærende The Scarlet Letter.