Yahya Hassan

Yahya Hassan
Fotograf
Martin Hansen
Yahya Hassan: YAHYA HASSAN 2. Dikt, Gyldendal, 2019. Nominert til Nordisk råds litteraturpris 2020.

Begrunnelse:

Da Yahya Hassan debuterte med diktsamlingen YAHYA HASSAN i 2013, var det med et brak som ble hørt langt ut over Danmarks grenser. Den unge “statsløse palestineren med dansk pass” (forfatterens presentasjon av seg selv på bokomslaget) snakket med en inntrengende og vill poetisk stemme fra et utsatt sted det sjelden snakkes fra: en oppvekst i samfunnets periferi der volden i alle dens avskygninger – den systematiske, den tilfeldige, den personlige – er dagligdags. Den første boka demonstrerte at Yahya Hassan er en suveren behersker av forskjellige utsigelsesposisjoner og stemmene som hører til dem. Og at han har ordet – poesien – i sin makt på tross av maktesløsheten som ellers råder i miljøene som befinner seg lengst vekk fra de herskende klassenes ideer om hva det gode livet er og bør være.

Og seks år senere kommer oppfølgeren YAHYA HASSAN 2, som til fulle bekrefter at Yahya Hassan er en enestående sterk stemme i den nordiske samtidspoesien. Diktene er stadig selvbiografiske, rett på og skånselsløse – både overfor leserne og overfor jeget som snakker. Og de er stadig gjennomtrengt av den særegne muntlige rytmen som også var debutsamlingens styrende poetiske prinsipp. Det er rett og slett bydende nødvendig å lese diktene høyt: ”ER DU DIGTER SPØRGER MENIG BETJENT / DU ER KRIMINEL SIGER MENIG BETJENT”. Det er hiphop-lignende ordleker: ”MIT MILJØ ER IKKE VOLDSPARAT / MEN VOLDSDESPERAT”. Det er suverene bilder: ”SÅ KOM AF VEJEN / OG LØB IKKE UD PÅ MARKERNE / DER MEJETÆRSKES FOR ØJEBLIKKET”. Og midt i den altomfattende voldsdesperatheten kan en boblende, overskuddsaktig humor plutselig strekke seg fram mot leseren: ”INGEN KENDER MIG BEDRE / END MIN EGEN POLITIKREDS”. Perspektivet i den nye boka er mer vidtrekkende enn i debutsamlingen. Tekstene knytter den lokale volden sammen med den globale. Det er en direkte forbindelse mellom den lokalt erfarte diskrimineringen og rasismen og de faktiske geopolitiske forholdene. Det er plutselig ikke langt fra Aarhus til Gaza. YAHYA HASSAN 2 er ikke noen alminnelig bok, og den stryker ikke leserne med hårene. Den er et brennende vitnesbyrd. Dens stemme vil høres. Og nettopp fordi den snakker poesiens språk, vil den også bli hørt.

 

Yahya Hassan døde 29. april 2020 i en alder av 24 år. Han var glad for nomineringen til Nordisk råds litteraturpris og kan tildeles prisen posthumt når vinnerens navn offentliggjøres i oktober 2020.