Søren Würtz ny direktør for Nordens institutt i Grønland

22.11.22 | Nyhet
Søren Würtz ny direktör NAPA
Fotograf
Arnajaraq Nielsen Lyberth
Søren Würtz fra Danmark blir ny direktør for Nordens institutt i Grønland. Han kommer fra oppdraget som sjef for kultur og event i Kommuneqarfik Sermersooq i Grønland.

Würtz, som tiltrer 1. januar 2023, har lang erfaring fra de kulturelle og kreative sektorene, både i Norden og internasjonalt. Han er en erfaren leder som har jobbet mange år med utviklingsspørsmål, strategier og samarbeid sammen med myndigheter, innovatører, bedrifter og kulturinstitusjoner.

 

Nordens institutt i Grønland (NAPA) er en kulturinstitusjon under Nordisk ministerråd med oppgave å støtte, formidle og stimulere nordisk og grønlandsk kultur med spesielt fokus på barn og unge.

– Kreativiteten er det viktigste råstoffet Grønland og Norden har. NAPA skal være med på å bygge bruer mellom kulturen og de kreative næringene i Grønland og resten av Norden og Arktis, sier Søren Würtz.

Søren Würtz har også et omfattende nettverk innenfor og interesse for nordisk samarbeid via en lang rekke prosjekter og oppdrag i de enkelte nordiske landene. Sist har Würtz som enhetsleder ved Kommuneqarfik Sermersooq utviklet kulturtilbudet i kommunen og også samarbeidet med NAPA om for eksempel Nuuk Nordisk Kulturfestival. Würtz ser fram til å begynne i den nye jobben i Nuuk.

– Jeg har hatt æren av å stå i spissen for Kommuneqarfik Sermersooqs innsats på kulturområdet og i den kreative sektoren de siste to årene, og jeg ser fram til å få bruke mine erfaringer og nettverk når jeg nå skal lede NAPA. Grønland har mye å bidra med til de andre nordiske landene, og det er et enormt potensial for å styrke de kulturelle bruene i Norden og Arktis. Mine to fokusområder vil være kultur som skaper forandring for innbyggerne i Norden og Arktis, og vekst i de kreative næringene.

Jonas Wendel, konstituert generalsekretær for Nordisk ministerråd, ser fram til samarbeidet med den nye direktøren.

– Vi ser fram til at Søren Würtz starter som ny direktør for Nordens institutt i Grønland. Han er en erfaren leder og strateg som er godt forankret i kultursektoren og det nordiske samarbeidet. Han er rett person for å bidra til å styrke Nordens institutt i Grønlands rolle for et bærekraftig samarbeid i Grønland, i Arktis og de andre nordiske landene, som også leder fram mot Nordisk ministerråds visjon 2030, sier Wendel.
 

Søren Würtz, som har bodd i Grønland de senere årene, har en kontrakt på fire år med mulighet for fire års forlengelse. Han etterfølger Anne Mette Gangsøy, som avsluttet sin tjeneste tidligere i år.