Webinar: Siste nytt om de nordiske ernæringsanbefalingene

18.05.22 | Nyhet
alt=""

Grøntsager

Photographer
Johannes Jansson/norden.org
De kommende nordiske ernæringsanbefalingene (NNR2022) er den mest oppdaterte og omfattende nordiske rapporten om kosthold og helse. I denne femte utgaven av retningslinjene vil også bærekraft for aller første gang være fullstendig integrert, med hovedfokus på klima og miljø. På et webinar 25. mai vil status for prosjektet og viktige arrangementer bli presentert. Alle kan være med!

De nordiske ernæringsanbefalingene er et framstående eksempel på regionalt samarbeid om retningslinjer for kostholdssammensetning og anbefalt inntak av næringsstoffer. NNR utgjør det vitenskapelige grunnlaget for nasjonale ernæringsanbefalinger og matbaserte kostholdsråd i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. 


“Dette er første gang klima og miljø har blitt fullstendig integrert i nasjonale retningslinjer. Prosjektet fokuserer på høy vitenskapelig kvalitet, åpenhet og gjennomsiktighet samt en demokratisk arbeidsplan som omfatter en rekke offentlige høringer”, sier professor Rune Blomhoff, som leder arbeidsgruppa som er ansvarlig for å utvikle anbefalingene.   
 

Bli med oss 25. mai og lær mer!

Vil du lære mer om kostholdsrådene og om verktøy som kan påvirke både ernæring og miljømessig bærekraft? Bli med på statuswebinaret som arrangeres av NNR 2022-komiteen, og få vite mer om prinsipper og metodikk brukt i NNR 2022-prosjektet, de sentrale arrangementene i løpet av de neste månedene, og hvordan du kan bli involvert. Til slutt vil også informasjon om lanseringen av den endelige NNR2022-rapporten bli presentert. Det blir også anledning til å stille spørsmål.


 “Vi ønsker at du involverer deg, uansett om du er forsker, interessent som arbeider i en relatert industri, regjering eller organisasjon, eller vanlig innbygger", sier professor Blomhoff

  • Når: 25. mai, mellom 10.00 og 11.30 (CEST)
  • Hvor: Online 

Innspill fra interessenter ønskes

NNR2022-prosjektet vil også gjennomføre offentlige høringer om det vitenskapelige bakgrunnsmaterialet som er grunnlaget for referanseverdiene og de matbaserte kostholdsretningslinjene i den endelige NNR2022-rapporten. 


NNR2022-komiteen oppfordrer interessenter, forskere og andre interesserte aktører til å dele kunnskap og tilbakemeldinger på kapittelutkastene om vitenskapelig vurdering av næringsstoffer, matvaregrupper og helsemessige resultater. De første kapitlene av NNR2022 er nå tilgjengelige for offentlig høring. Høringsperioden for hvert kapittelutkast vil være åtte uker. 

Om de nordiske ernæringsanbefalingene

Partnerskap som fremmer bedre samarbeid om ernæring er nøkkelen til å gjøre sunn mat tilgjengelig og attraktiv. Siden 1980-tallet har Nordisk ministerråd støttet omfattende regionalt samarbeid om ernæringsrelaterte spørsmål, og de nordiske ernæringsanbefalingene er et av de viktigste bidragene. 


NNR2022-prosjektet er finansiert av Nordisk ministerråd og helse- og matmyndigheter i de nordiske landene, og ledes av det norske Helsedirektoratet. Dette er et stort fireårig prosjekt som involverer mer enn 400 forskere.