Nordic Master-programmet

24.07.18 | Prosjekt
Studerende på et bibliotek
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org
Med Nordic Master-programmet får studentene kunnskap og opplevelser fra opptil tre nordiske land i ett og samme engelskspråkige masterstudium. Det er kompetanse som de enkelte landene ikke kan oppnå på egenhånd.

Informasjon

Dato
01.01.2018 - 31.12.2019

Mobilitet og kvalitet er ledestjernene for Nordic Master-programmet. I tillegg til at det er et masterprogram av høy standard, skaper det et felles nordisk utdanningsområde og fremmer samtidig fri bevegelighet av kunnskap mellom landene.

Det samnordiske masterprogrammet gir studentene mulighet til å bo og studere i minst to nordiske land i løpet av de to årene som programmet varer.

Et spekter av muligheter

Felles for Nordic Master-programmene er at de er på engelsk og omfatter minst 120 ECTS. På andre måter er de svært forskjellige. De hittil 25 samnordiske mastereksaminandene har studert mange ulike emner, og det kan søkes om finansiering for alle akademiske områder. 

Fornøyde studenter

Spørreundersøkelser og intervjuer viser at studentene på Nordic Master er svært fornøyd med programmet.  De setter særlig pris på mobiliteten i programmet, og hele 70 prosent sier at det i stor grad var det som lokket dem til å ta en Nordic Master.

Programmet har vist seg å være attraktivt for både nordiske og internasjonale studenter. For tiden kommer rundt 40 prosent av studentene fra Norden, mens 20 prosent er fra det øvrige Europa, og 40 prosent kommer fra land utenfor Europa. 

Hvordan opprettes en ny Nordic Master?

Minst tre nordiske universiteter og/eller høyskoler kan gå sammen om å søke midler på opptil 1,5 milloner danske kroner fra Nordisk ministerråd til å starte et Nordic Master-program. For hvert program skal ett universitet ha rollen som koordinator. Minst to andre universiteter skal fungere som samarbeidspartnere.
Nordic Master administreres av Utbildningsstyrelsen i Finland.