Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region

Handlingsplan 2021–2024

Informasjon

Publish date
Abstract
Vår visjon 2030: Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region, ble vedtatt av de nordiske statsministrene i august 2019. For å realisere visjonen blir tre strategiområder i Nordisk ministerråds arbeid prioritert de neste fire årene: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden.For å bidra til gjennomføringen har samtlige fagministerråd og nordiske institusjoner og også Nordisk råd blitt involvert for å komme med konkrete forslag til prosjekter og prioriteringer. I høyere grad enn noen gang tidligere har også sivilsamfunnet og næringslivet i Norden blitt konsultert.Resultatet er handlingsplan for Nordisk ministerråds arbeid de kommende fire årene, som tar utgangspunkt i tolv mål koblet til de strategiske prioriteringene. Planen angir hva det nordiske samarbeidet skal ha oppnådd fram til 2024, og hvordan ministerrådet bidrar for å nå fram dit.
Publication number
2020:725