Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for arbeidsliv 2018–2021

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Et felles arbeidsmarked utgjør en hjørnestein i det nordiske samarbeidet. En stor og kompetent arbeidsstyrke er vår viktigste ressurs og danner grunnlag både for et konkurransedyktig nordisk arbeidsmarked og for utviklingenav de nordiske velferdssamfunnene.Samtidig står de nordiske arbeidsmarkedene overfor betydelige endringer som følge av bl.a. demografisk utvikling, økt globalisering, teknologisk utvikling og internasjonal konkurranse.Samarbeidsprogrammet for arbeidsliv 2018–2021 peker på en rekke vesentlige utfordringer på arbeidslivsområdet og hvordan det nordiske samarbeidet kan bidra til å møte disse.
Publikasjonsnummer
2018:714