Hvordan går det med unge flyktninger i Norden? Coming of Age in Exile – CAGE

Informasjon

Publish date
Abstract
Alle de fire nordiske landene har gode nasjonale registerdata om unge flyktningers situasjon når det gjelder deres helse og sosiale livsvilkår. Dette gir unike muligheter for sammenligning mellom de nordiske landene for å kunne forstå hvordan landenes politikk og sosioøkonomiske forhold påvirker integrering av unge innvandrere. CAGE har undersøkt ulikheter i utdanning, arbeidsmarkedsdeltakelse og helse hos unge flyktninger i løpet av deres oppvekst sammenlignet med tilsvarende grupper av barn og unge i majoritetsbefolkningen. Studien har også undersøkt hvordan disse ulikhetene forholder seg til nasjonal innvandringspolitikk og andre kontekstuelle faktorer.
Publication number
2021:054