Velkommen til Nordisk råd

Arbeidet og arbeidsformer i Nordisk råd

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Dette heftet er en kort introduksjon til og innføring i arbeidet i Nordisk råd. De enkelte avsnittene er bevisst svært kortfattede og inneholder bare de mest nødvendige opplysningene. For ytterligere informasjon henvises det til hjemmesiden www.norden.org, der du kan finne ytterligere opplysninger om det nordiske samarbeidet og generell og utdypende informasjon om Nordisk råd samt abonnere på forskjellige nordiske nyheter.
Publikasjonsnummer
2017:712