Jobb i Finland

Työnhaku ulkomailla
På denne siden finner du informasjon som du kan få bruk for hvis du har planer om eller skal begynne å jobbe i Finland.

Denne siden guider deg videre hvis du ser etter informasjon om å søke jobb i Finland, om Finlands dagpengesystem og arbeidsledighetskasser, fagforeninger, sosial sikkerhet i ulike arbeidssituasjoner, sykepenger og rehabilitering, arbeidstakeres rettigheter og plikter samt beskatning av arbeid.

Ta også en titt på siden Flytte til Finland, der det er samlet generelle råd for dem som skal flytte til Finland.

Rettigheter og plikter i arbeidslivet

Nordiske statsborgere trenger ikke oppholds- eller arbeidstillatelse i Finland. For statsborgere fra EU- og EØS-land utenfor Norden samt andre land finnes det imidlertid visse vilkår. Les mer på siden Rett til opphold og arbeid i Finland.

Når du kommer til Finland for å jobbe, er det som regel opp til arbeidsgiveren å vurdere kompetansen hos en arbeidssøker med utdanning fra utlandet, men i enkelte yrker kreves det godkjenning av eksamen og rett til å utøve yrket. Les mer på siden Yrkesmessig godkjenning av utenlandske utdanninger i Finland.

Ansettelsesavtaler, kollektivavtaler og andre ansettelsesvilkår finner du informasjon om på siden Arbeidstakerens rettigheter og plikter i Finland. Informasjon om fagforeninger som trygger arbeidstakernes rettigheter, finner du på siden Arbeidsledighetskasser og fagforeninger i Finland.

Å søke jobb

Du kan søke arbeid i Finland både på forhånd – fra utlandet – og etter at du har kommet til landet. Les mer på siden Å søke jobb i Finland.

Du kan også komme til Finland som arbeidsledig arbeidssøker og få dagpenger, men dette forutsetter at du melder deg som arbeidsledig arbeidssøker i landet du reiser fra, i god tid før du flytter. Les mer på siden om dagpenger i ditt eget land.

Hvis du får finske dagpenger og er interessert i å reise til et annet nordisk land for å søke jobb, kan du lese mer på siden Finske dagpenger ved arbeidsledighet.

Dagpenger

I Finland betales dagpenger fra to ulike systemer. Hvis du blir arbeidsledig og er medlem av en arbeidsledighetskasse, kan du få inntektsrelaterte dagpenger. Hvis du ikke er medlem av en arbeidsledighetskasse, kan du få grunndagpenger (grunddagpenning) fra Folkpensionsanstalten (FPA). Hvis du ikke har rett til dagpenger, kan du få arbeidsmarkedsstøtte. Les mer på sidene Dagpenger ved arbeidsledighet i Finland og Arbeidsledighetskasser og fagforeninger i Finland.

Sosial sikkerhet for arbeidstakere

Lenkene under leder deg videre i spørsmål om jobb og sosial sikkerhet.

Har du rett til trygdeytelser?

Hvis du flytter til Finland for å jobbe, har du som regel rett til finske trygdeytelser fra tidspunktet da du begynner å jobbe. Det finnes imidlertid flere unntak fra denne regelen. Dem kan du lese om på siden Sosial sikkerhet når du begynner å arbeide i Finland.

Hvis du ikke bare jobber i Finland, men også i et annet land, finner du informasjon om reglene for sosial sikkerhet på siden Arbeide i Finland og et annet land samtidig. Hvis du er utsendt arbeidstaker, finner du informasjon på siden Utsendte arbeidstakere i Finland. Hvis du er forsker eller stipendmottaker, finner du informasjon om sosial sikkerhet på siden Forskere og stipendmottakere i Finland.

Hvilke trygdeytelser får du som arbeidstaker?

Informasjon om trygdeytelser, rett til helsetjenester, sykepenger og rehabilitering i Finland finner du på sidene under.

Skatt

Arbeidsinntekt beskattes som regel i landet man jobber i. I Finland beskattes personinntekt for ubegrenset skattepliktige progressivt, det vil si at skatteprosenten øker når inntektene øker. Begrenset skattepliktige betaler normalt kildeskatt på lønnsinntekt. Les mer på siden Skatt i Finland eller på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.