Nordiske turistmål kan få bærekraftmerke

29.10.15 | Nyhet
Robert Marshall
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
En nordisk bærekraftsertifisering for turistmål kan i framtiden være en måte å verne miljøet på, samtidig som det skaper økt vekst. Nå vil Nordisk råd gjøre nok et forsøk på å få gjennomslag for en ny merkeordning.

Nordisk råd la frem forslaget på rådets sesjon i Oslo i fjor, men nå føler Nordisk råds miljø- og naturressursutvalg at forslaget ikke er fulgt tilstrekkelig opp av Nordisk ministerråd.

- Vi er ikke fornøyde med svaret fra Nordisk ministerråd, og vi vil på nytt be dem om å vurdere forslaget om å etablere en sertifisering av turistdestinasjoner. Man skal huske at det også var motstand mot det nordiske miljømerket Svanen før det ble etablert i 1989. I dag er det et av de mest velkjente miljøsertifiseringer i Europa, sa Hanna Kosonen, leder for Miljø- og naturutvalget under deres møte i september i år.

Landene positive til utredning

Miljøministerne møtte nordiske parlamentarikere under Nordisk råds sesjon i Reykjavik. Rådet foreslo at Nordisk ministerråd kartlegger mulighetene for felles nordisk ordning for å fremme bærekraftige turistdestinasjoner og arrangere et felles seminar med politikere og turismenæringen.

Ministerne ønsker idéen velkommen, men vil ikke gå så langt som å godkjenne utviklingen av en ny sertifisering, enda.

- Det er ikke på dette tidspunkt beslutningsgrunnlag til å utvikle merkeordningen, men vi ser positivt for en utredning av interessen og muligheten for en merkeordning, sa den danske klima- og energiministeren Lars Christian Lilleholt.

Jeg er optimistisk at til at dette blir en en god måte å beskytte og sikre turistmål på en bærekraftig måte, og som samtidig er bra for business 

Miljø- og naturressursutvalget tar utgangspunkt i blant annet at veksten i turisme i Norden har været høyere enn i andre sektorer, med ca. 4 % årlig, og dette ventes å fortsette.

- Jeg er glad for den positive responsen fra ministrene om at vi tar ideen et skritt videre der vi inviterer turistorganisasjoner i Norden med i arbeidet. Jeg er optimistisk at til at dette blir en god måte å beskytte og sikre turistmål på en bærekraftig måte, og som samtidig er bra for business, sa Róbert Marshall, medlem av miljø- og naturressursutvalget under Nordisk råds sesjon.

Selve grunnlaget for turismenæringen og naturen i Norden kan være truet hvis man ikke passer på. En merkeordning kan bidra til at Norden blir bedre til å drive verne og profilere Norden. Utvalget oppfordrer derfor Ministerråd, i samarbeid med Nordisk råd, å starte en dialog med de nasjonale turistorganisasjoner og andre interessenter, med sikte på å utvikle ideen til et konkret forslag.