Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen har til formål at sikre åbenhed og gennemsigtighed samt sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og kritikværdige forhold ved Nordisk Ministerråds virksomhed.

Whistleblowerordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed ved Nordisk Ministerråd.

Whistleblowerordningen har ikke til formål at gå efter personer, men efter uacceptable forhold. Whistleblowerordningen er en ”sikkerhedsventil” som først bør anvendes, når de almindelige kanaler er udtømte. Man bør således først overveje om tingene kan løses lokalt og ved henvendelse til nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, eller institutionen inden whistleblowerordningen tages i anvendelse.

Whistleblowerordningen er besluttet af generalsekretæren for Nordisk Ministerråd, og er uafhængig af Nordisk Ministerråds øvrige forvaltning.

 

Hvilke forhold skal med?

Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold, så detaljeret som muligt. 

Du bedes så vidt muligt dokumentere de forhold, som du videregiver oplysninger om. Du må gerne vedhæfte dokumentation i digital form.

Faktiske oplysninger og evt. 
dokumentation giver de bedste muligheder for at undersøge det forhold, som du indgiver oplysninger om.

Oplysninger indgives till Whistleblowerordningen på e-mail til: WB@norden.org

Oplysninger der indgives til Whistleblowerordningen, heriblandt whistleblowers identitet, behandles fortroligt.

F.A.Q vedrørende Whistleblowerordningen

Whistleblowerordningen ved Nordisk Ministerråd er vedtaget af Generalsekretæren for Nordisk Ministerråd og er uafhængig af Nordisk Ministerråds øvrige forvaltning. Her kan du som ansat ved Nordisk Ministerråd eller de nordiske institutioner, eller som samarbejdspartner indgive oplysninger om formodede ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder ved Nordisk Ministerråds virksomhed.

Skal du altid benytte whistleblowerordningen?

Nej. Hvis du som ansat ved Nordisk Ministerråd eller ved de nordiske institutioner har kendskab til eller begrundet mistanke om ulovlige forhold eller alvorlige uregelmæssigheder ved Nordisk Ministerråds virksomhed, anbefaler vi, at du altid først overvejer, om problemerne kan løses ved udnyttelse af de almindelige kanaler fx. ved at gå til nærmeste leder eller tillidsrepræsentant. Whistleblowerordningen er alene et alternativ, som kan bruges, hvis du ikke føler dig tryg ved at bruge de almindelige kanaler, eller hvis du fx forgæves har henvendt dig til disse kanaler.

Hvad kan man varsle om?

• Overtrædelse af love og bestemmelser, såsom korruption og økonomisk misligholdelse

• Alvorlige brud på etiske standarder eller regler

• Alvorlige omstændigheder, der kan skade virksomheden eller samfundet

• Alvorlige fejl eller mangler

• Alvorlige forhold vedrørende mobning og diskriminering

Hvad kan man som udgangspunkt ikke varsle om?

• Samarbejdsvanskeligheder

• Fravær

Disse spørgsmål håndteres bedst af den lokale ledelse eller tillidsrepræsentant.

I visse tilfælde kan disse forhold dog være så alvorlige, at whistleblower-ordningen kan anvendes.

Hvilke oplysninger kan du indgive?

Whistleblowerordningen behandler kun oplysninger om alvorlige forhold. Du kan indgive oplysninger, hvis du har viden eller begrundet mistanke om grove eller væsentlige og gentagne fejl og forsømmelser som vedrører Nordisk Ministerråds virksomhed.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal indgive oplysninger om et forhold eller ej, bør du ikke holde dig tilbage.
Vi besvarer, vejleder og foretager en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Hvis et forhold ikke er omfattet af Whistleblowerordningen, vil du få at vide, at vi ikke vil behandle oplysningerne, og du vil så vidt muligt få information om, hvor du skal henvende dig med oplysningerne, hvis det ikke er via Whistleblowerordningen.

Hvem kan indgive oplysninger?

Oplysninger kan indgives af alle ansatte og tidligere ansatte ved Nordisk Ministerråd og ansatte og tidligere ansatte ved de nordiske institutioner samt af samarbejdspartnere.

Hvordan indgiver du oplysninger?

Du kan indgive oplysninger til whistleblowerordningen på e-mail til: WB@norden.org

Oplysninger der indgives til Whistleblowerordningen, heriblandt whistleblowers identitet, behandles fortroligt.

Hvilke forhold skal du have med?

Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold, så detaljeret som muligt.
Du bedes så vidt muligt dokumentere de forhold, som du videregiver oplysninger om. Du må gerne vedhæfte dokumentation i digital form. Faktiske oplysninger og evt. dokumentation giver de bedste muligheder for at undersøge det forhold, som du indgiver oplysninger om.

Hvem behandler oplysningerne?

Nordisk Ministerråds whistlebloweradministrator foretager en indledende vurdering af de oplysninger, som du indgiver til whistleblowerordningen. Hvis der vurderes, at oplysningerne er alvorlige, og at der er mulighed for at oplyse sagen tilstrækkeligt, iværksætter whistlebloweradministratoren en intern undersøgelse af forholdet.

Oplysninger der indgives til whistleblowerordningen, heriblandt whistleblowers identitet, behandles fortroligt.

Hvilken information giver whistleblowerordningen til dem, som indgiver oplysninger?

Vi orienterer dig i fornødent omfang om sagens gang og udfald. Orienteringen kan være begrænset af regler om tavshedspligt eller andre retslige forhold. Du har ikke krav på at få indsigt i sagen og i den videre sagsbehandling eller i de vurderinger, der foretages i sagen.