Nabo - policyprocesser med unga i Norden

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv i praktiken

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Denna rapport levandegör vad ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv kan innebära i praktiska policyprocesser. Rapporten sammanfattar erfarenheter från projektet Nabos arbete i två nordiska kommuner och två regioner som velat inhämta perspektiv och kunskap från unga i sitt policyutvecklande arbete. Rapporten ger inga färdiga svar på hur unga kan involveras i policyutveckling, men exemplen ger möjlighet till lärande och inspiration. 
Publikasjonsnummer
2021:543