Ålands strukturfondsprogram 2014-2020

Utvärderarnas slutrapport 2022

Informasjon

Publish date
Abstract
Detta är utvärderarnas slutrapport per 13.12.2022 av det åländska strukturfondsprogrammet 2014-2020. Bakom programmet står EU-fonderna, den europeiska regionalfonden och den europeiska socialfonden med delvis olika krav på de av programmet (med-) finansierade verksamheterna. De förenas dock i ambitionen att i enlighet med Europeiska unionens övergripande mål om smart och hållbar tillväxt för alla utveckla och stärka företagande, innovationskapacitet, social integration, arbetsmarknad och miljö på Åland. 
Publication number
2023:1