Gabriella Sköldenberg

Gabriella Sköldenberg
Fotograf
José Figueroa
Gabriella Sköldenberg: Trettonde sommaren. Ungdomsroman, Natur & Kultur, 2018. Nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2020

Angelica og Sandra er kusiner, født på samme dag, men med ett års mellomrom. De har alltid hengt sammen og tilbrakt somrene sammen hos morfar. Sandra er ikke bare eldst, hun er uregjerlig, aggressiv og den som alltid skal bestemme. Angelica er ettergivende, rolig og gjør det hun blir bedt om å gjøre. I det minste har det vært sånn hittil. Denne sommeren, den trettende sommeren, er noe annerledes. Når de møtes igjen hos morfar, er Sandra forandret. Hun er ordentlig og gjør uten videre alt det som de voksne ber henne om. Men under overflaten bobler noe annet, og det som først framstår som harmløse leker, utvikles suksessivt til et komplekst psykologisk spill med farlige fortegn.

Trettonde sommaren er frilansskribenten Gabriella Sköldenbergs skjønnlitterære debut. Romanen vever en kompleks vev av mellommenneskelige relasjoner, alt fra distansert fraværende foreldre som implanterer destruktive normer i sine barn, til maktspillet mellom ungdommene. Det handler om behovet for å bli sett, forstått og akseptert, om utsatthet, sårbarhet og skjørhet, om lojalitetens grenser. Det handler om å styre et annet menneske og om å la seg styre, rett fram mot katastrofen.

Med nerve og driv skriver Gabriella Sköldenberg fram en fortelling som griper tak i leseren. Hun gjør det med en poetisk presisjon i språket, nyanserike miljøskildringer og et fantasifullt bildespråk. Spesielt skildringen av interaksjonen mellom de to kusinene er verd å framheve, men også hvor godt hun planter det som skal komme. Mens Sandra pendler mellom provokasjon og likegyldighet, psykisk mishandling og kontaktsøken, kan vi som lesere ikke annet enn å fortsette å bla og med samme skrekkblandede fryd som Angelica bare la det skje.