Saia Stueng

Fotograf
Tanja Norbye
Saia Stueng: Hamburgerprinseassa – Eallá dušše oktii. Ungdomsroman, Davvi Girji, 2023. Nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2024.

Motivering

Hamburgerprinseassa – Eallá dušše oktii (”Hamburgerprinsessa – Lever bare en gang”, ikke oversatt til norsk) er en ungdomsroman på nordsamisk om Máren. Hun er 17 år og går siste året på videregående skole. Máren prøver å holde ut skolehverdagen så godt hun klarer. Hun sliter med vanskelige hjemmeforhold, som har gjort at hun har flyttet inn hos Máhtte. Máhtte er en eldre mann hun har et forhold til, og hennes eneste venn.  

 

På skolen føler Máren at hun ikke passer inn, og hun får føle på utfrysning og sosial stigmatisering. Bak henne skjuler det seg også et mørke, et traume moren har opplevd og som også preger Máren. Stueng tar oss med til et nytt viktig tema, mobbing og hvordan digital mobbing kan skade en person. Leseren kan kjenne frykten, skammen og forakten idet Máren gjemmer seg i uthuset etter å ha sett videoen der moren blir utsatt for et seksuelt overgrep. Dette traumet forklarer også hvorfor både moren og hun sliter psykisk, og hvorfor forholdet mellom moren og datteren er dårlig. 

 

Selv om Máren har det vanskelig både privat og på skolen, viser hun at hun har pågangsmot og planer for framtiden. Hamburgerprinseassa – Eallá dušše oktii er en ungdomsroman som tar leseren med inn i en samisk ungdoms hverdag. Med EDO eller YOLO-mentaliteten lar Stueng oss bli kjent med Máren og hennes opp- og nedturer.  

 

Leseren får et nært og personlig perspektiv på hvordan spiseforstyrrelser kan dominere tanker og atferd, og hvordan noe så grunnleggende som mat kan bli et redskap for å håndtere følelsesmessige utfordringer. Stuengs skildring er både rå og følsom, og gir et verdifullt bidrag til forståelsen av spiseforstyrrelser blant ungdom. 

 

Forfatteren har en utmerket fortellerkunst og håndterer viktige temaer som ungdom kan kjenne seg igjen i og lære noe av. Saia Stuengs evne til å fange essensen av ungdomstiden er bemerkelsesverdig. Hun skildrer Márens indre og ytre kamper med en autentisitet som gjør at leseren ikke bare forstår, men også føler hovedpersonens smerte og håp. Gjennom et språk som vibrerer av ungdommelig energi og samtidig bærer modenhetens tyngde, formidler Stueng kompleksiteten i det å vokse opp i dagens samfunn. Drivet i Márens opp- og nedturer holder leseren fanget i Sápmi fra mørketiden gjennom vinteren til påskens festligheter. 

 

Romanen utfordrer det samiske samfunnet ved å ta opp vanskelige, men gjenkjennelige temaer som spiseforstyrrelser, selvhat, kjærlighet til samme kjønn, traumer, seksuelle overgrep og digital mobbing. Boken er en viktig stemme i samtiden, som ikke bare adresserer spesifikke utfordringer i samisk ungdomsliv, men også de universelle utfordringene unge mennesker møter i søken etter sin plass i verden.

Saia Stueng (f. 1993) fra Karasjok i Norge har mastergrad i samisk litteraturvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet. Nå er hun doktorgradsstipendiat ved Sámi Allaskuvla / Samisk Høgskole i Kautokeino. Hun har jobbet som samisklærer på videregående skole og har deltatt på Samisk forfatterforenings og Sametingets forfatterstudium. Stueng debuterte med Hamburgerprinseassa i 2017. Hamburgerprinseassa – Eallá dušše oktii er den andre boken om hovedpersonen Máren og kan leses uavhengig av den første.