Leiðbeiningar: Nám í Finnlandi

Opas: opiskelu Suomessa
Ljósmyndari
Alexis Brown on Unsplash
Hér eru ýmiss konar upplýsingar sem komið geta að notum ef þú hyggur á eða ert um það bil að hefja nám í Finnlandi. Upplýsingarnar nýtast einnig sem tékklisti fyrir háskólanema í Finnlandi.

Þessiä síða vísar þér áfram á upplýsingar um menntakerfið í Finnlandi , umsóknarferli í háskóla, húsnæðismál, fjármögnun náms og skattlagningu, einkunnaskala og mat á fyrriprófgráðum, starfsnám, heilbrigðisþjónustu og almannatryggingar háskólanema svo og stúdentakort og stúdentaafslætti.

Kynntu þér einnig efni síðunnar Leiðbeiningar: Að flytja til Finnlands, sem inniheldur almennar ráðleggingar varðandi flutninga til Finnlands.

Menntun

Finnska menntakerfið samanstendur af leikskólastigi, forskóla- og grunnskólastigi, framhaldsskólastigi og háskólastigi auk námsleiða fyrir fullorðna, sem geta stundað nám á öllum skólastigum.

Grunnnám í listum er listnám utan hins almenna skólakerfis sem fyrst og fremst er ætlað börnum og ungmennum. Grunnnám í listum fer fram í tónlistarskólum, myndlistarskólum, dansskólum, handavinnuskólum og fleiri stofnunum. 

Í Finnlandi er einnig hægt að stunda nám ætlað fullorðnum í lýðskólum, sumarháskólum, íþróttanámsmiðstöðvum og símenntunarmiðstöðvum Nánari upplýsingar eru á síðunni Nám á fullorðinsaldri í Finnlandi.

Nánari upplýsingar um mismunandi skólastig, námstungumál og umsóknir um nám finnur þú með því að smella á tenglana hér fyrir neðan. Upplýsingar um námskeið í finnsku og sænsku í Finnlandi eru á síðunni Tungumálanámskeið í Finnlandi.

Einkunnaskalar

Upplýsingar um einkunnaskala sem notast er við í Finnlandi og samanburð við einkunnaskala annarra norrænna landa má finna á síðunni Einkunnagjöf í Finnlandi.

Húsnæðismál

Upplýsingar um húsnæði námsmanna eru á síðunni Stúdentaíbúðir í Finnlandi. Almennar upplýsingar um búsetu í Finnlandi eru á síðunni Búseta í Finnlandi. 

Námsfólk fær húsnæðisstyrk yfirleitt greiddan frá sama landi og það fær námsstyrk, sé um slíka styrki að ræða. Kynntu þér réttindi þín hjá viðeigandi stofnun í brottfararlandi þínu. Ef þú þiggur ekki húsnæðisstyrk sem hluta af námsstyrk og átt aðild að almannatryggingum í Finnlandi kannt þú að eiga rétt á almennum húsnæðisstyrk í Finnlandi. Nánari upplýsingar eru á síðunni Húsnæðisstyrkir í Finnlandi.

Fjármögnun náms og skattlagning

Námsmenn í Finnlandi fjármagna nám sitt yfirleitt með námsstyrk. Á síðunni Námsstyrkur í Finnlandi er sagt frá því hvernig ríkisborgarar annarra Norðurlanda geta fjármagnað nám í Finnlandi. Þar er einnig sagt frá finnskum námsstyrk og máltíðastyrk. Ef þú ert fullorðinn nemandi skaltu kynna þér möguleika til að fjármagna nám á síðunni Fullorðinsfræðsla í Finnlandi.

Þú getur einnig sótt um ýmsa styrki til að fjármagna nám þitt. Þeim er til dæmis hægt að fletta upp í námsstyrkjagagnagrunni Sambands nemendafélaga háskólanema í Finnlandi. 

Ef þú ætlar að vinna meðfram námi eru hugsanlegt að þú munir þá eiga aðild að almannatryggingum í starfslandinu. Nánari upplýsingar eru á síðunni Hvar átt þú aðild að almannatryggingum? og síðunni Almannatryggingar í Finnlandi fyrir fólk sem býr þar eða starfar.

Upplýsingar um skattlagningu námsfólks eru á síðunni Skattlagning námsmanna í Finnlandi.

Starfsnám

Ef þú hyggur á starfsnám í Finnlandi er best að hafa fyrst samband við þína menntastofnun. Hægt er að fá pláss í starfsnámi gegnum háskóla á grundvelli samninga sem skólinn sjálfur hefur gert, eða til dæmis í gegnum starfsnámsáætlun Erasmus-verkefnisins.

Einnig er hægt að komast í starfsnám án milliliða. Margir vinnuveitendur auglýsa starfsnámspláss á vefnum Työmarkkinatori (Vinnumarkaðstorgið). Einnig er hægt að hafa samband beint við vinnuveitandann. Mörg alþjóðleg nemendasamtök halda líka utan um starfsnámspláss. Fræðsluráð Finnlands (Utbildningsstyrelsen/Opetushallitus) er tengiliður erlendra finnskunema í háskólum utan Finnlands við verkefnið „Suomea Suomessa“ (Finnska í Finnlandi).

Laus pláss í starfsnámi og ábendingar um tilhögun starfsnáms má einnig finna á heimasíðu Aarresaari (Fjársjóðseyjunnar), atvinnumiðlunar háskólafólks.

Starfsnem sem flytur til Finnlands frá öðru norrænu landi heyrir almennt undir almannatryggingakerfi síns fasta búsetulands. Fari mánaðarlaun starfsnema yfir tiltekið lágmarksviðmið er þó litið á viðkomandi sem launamann. Nánari upplýsingar um almannatryggingar eru á síðunni Almannatryggingar í Finnlandi fyrir fólk sem býr þar eða starfar

Almannatryggingar starfsnema

Starfsnemi sem flytur til Finnlands frá öðru norrænu landi heyrir almennt undir almannatryggingakerfi fasts búsetulands síns. Fari mánaðarlaun starfsnema yfir tiltekið lágmarksviðmið er þó litið á viðkomandi sem launamann.

Nánari upplýsingar eru á upplýsingasíðum um almannatryggingar þegar komið er til starfa í Finnlandi.

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

Komir þú til náms í Finnlandi frá öðru norrænu landi er yfirleitt litið svo á að dvöl þín í Finnlandi sé tímabundin. Þá heldur þú almannatryggingum þínum í brottfararlandinu. Nánari upplýsingar á vefsvæði almannatryggingastofnunar í Finnlandi (Kela).

Veikist þú á námstíma áttu rétt á heilbrigðisþjónustu námsmanna í því sveitarfélagi þar sem nám er stundað eða á vegum annarrar stofnunar með umboði sveitarfélagsins, óháð búsetusveitarfélagi. Nánari upplýsingar eru á síðunni Réttur til heilbrigðisþjónustu í Finnlandi.

Viðurkenning á prófgráðum

Með viðurkenningu á prófgráðu er annarsvegar átt við inntöku í nám á grundvelli prófgráðu sem lokið var í öðru landi og hins vegar mat á námseiningum frá öðru landi til náms sem ljúka skal í Finnlandi. Nánari upplýsingar um mat á prófgráðum eru á síðunni Nám á háskólastigi í Finnlandi.

Taktu einnig eftir því að í vissum starfsgreinum er krafist sérstakra starfsréttinda auk prófgráðu. Ef vilt starfa í öðru landi að loknu námi í Finnlandi, innan greinar þar sem sérstakra starfsréttinda er krafist, er gott að hafa það í huga meðan á náminu stendur. Kynntu þér þetta nánar á síðunni um viðkomandi land.

Stúdentakort, afslættir og félög

Erlend stúdentakort eru alla jafna ekki tekin gild í Finnlandi. Hið alþjóðlega ISIC-kort veitir þó einhver fríðindi. Finnskt stúdentakort færðu hjá finnska háskólanum þínum eða nemendafélagi skólans. 

Námsmannaafslættir

Stúdentakort flestra nemendafélaga veita fríðindi sem hægt er að kynna sér á þjónustuvefnum Frank.

Með því að framvísa finnsku stúdentakorti færð þú máltíðir á afsláttarverði í stúdentamötuneytum sem styrkt eru af Kela.

Nemendafélög

Nemendafélög eru starfandi í öllum finnskum skólum á háskólastigi. Öllum sem stunda grunn- eða meistaranám við finnskan háskóla er skylt að eiga aðild að nemendafélagi og greiða því félagsgjald. Aðild að nemendafélagi er valfrjáls fyrir doktorsnema. Tengiliðaupplýsingar nemendafélaga í háskólum eru á vefsvæði sambands nemendafélaga háskólanema í Finnlandi (Suomen ylioppilaskuntien liitto eða SYL).

Aðild að nemendafélagi er valfrjáls fyrir nemendur iðnháskóla. Tengiliðaupplýsingar nemendafélaga iðnháskólanna eru á vefsvæði sambands nemendafélaga iðnháskóla (Suomen opiskelijakuntien liitto eða SAMOK).

Nánari upplýsingar

Spurning til Info Norden

Ef þú ert með spurningu eða ef þú hefur rekist á hindrun í norrænu landi skaltu fylla út eyðublað okkar.

ATH: Ef spurningin þín varðar afgreiðslu tiltekins máls eða umsóknar eða annarra persónulegra mála skaltu hafa samband við viðkomandi yfirvald.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna