Journalist, det er tid for å akkreditere seg til Nordisk råds sesjon og prisutdeling

28.09.21 | Nyhet
Christiansborg.

Christiansborg

Fotograf
Matts Lindqvist
Akkrediteringen for journalister til Nordisk råds 73. sesjon i København 1.–4. november 2021 har åpnet. Via lenken under kan du som journalist akkreditere deg både til sesjonen og Nordisk råds prisutdeling. I år blir sesjonen fysisk dersom ikke noe uforutsett inntreffer.

Sesjonen er årets største nordiske politiske forum, der parlamentarikere, statsministre og en rekke andre ministre fra hele Norden møtes. Dessuten får sesjonen i år besøk av Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Første dag går hovedsakelig med til partigruppemøter, og den offisielle åpningen av sesjonen skjer tirsdag 2. november kl. 14.

Dagen etter holdes det et toppmøte mellom Nordisk råd og de nordiske statsministrene, som i praksis er en spørretime i plenum der rådets medlemmer kan stille spørsmål direkte til regjeringssjefene. Temaet for debatten er samarbeid i krisetider. På onsdagen holder dessuten Stoltenberg sin tale i plenum, fulgt av forsvars- og sikkerhetsdebatt.

Sesjonen avsluttes torsdag 4. november kl. 16.00. På den siste dagen velges en ny president og visepresident for 2022.

Nordisk råds priser deles ut tirsdag 2. november.

På kvelden tirsdag 2. november arrangeres Nordisk råds prisgalla i Skuespilhuset i København. Der deles rådets fem priser ut. Bare journalister som er akkreditert til sesjonen, får mulighet til å delta på prisutdelingen. Straks etter prisutdelingen er det muligheter for fotografering og intervjuer med prisvinnerne.

På grunn av begrenset antall plasser er det en risiko for at ikke alle akkrediterte får plass i salen. Den som er interessert i å overvære prisutdelingen, bør krysse av for det alternativet på akkrediteringsskjemaet.

Akkreditering kreves

Journalister som vil overvære Nordisk råds sesjon og prisutdeling, må akkreditere seg senest 27. oktober kl. 15. Gyldig pressekort er et krav. Under sesjonen blir det arrangert pressekonferanser. Nærmere detaljer om dem følger senere. Akkrediteringen gjelder samtlige pressekonferanser hvis ikke annet er opplyst.

Har du spørsmål om sesjonen, kontakt Matts Lindqvist, +45 29 69 29 05 eller matlin@norden.org

Har du spørsmål om prisutdelingen, kontakt Elisabet Skylare, +45 21 71 71 27 eller elisky@norden.org