Nye nordiske ernæringsanbefalinger: e-bok + e-kapitler på nettet nå

14.03.14 | Nyhet
Reduce you foodprint
Photographer
Lii Ranniku
Den nye utgaven av de nordiske ernæringsanbefalingene er nå tilgjengelig i sin helhet både som gratis PDF-dokument og som e-bok. For første gang kan du også kjøpe enkeltkapitler av de nordiske ernæringsanbefalingene (NNR) – retningslinjene som danner grunnlaget for de nasjonale ernæringsanbefalingene i de nordiske landene og utgjør en grunnstein i akademisk undervisning i ernæringsvitenskap i Norden.

Den nye utgaven av de nordiske ernæringsanbefalingene (NNR 2012) er resultatet av arbeidet til mer enn hundre eksperter under ledelese av en arbeidsgruppe under Nordisk ministerråd

I de fleste tilfeller gir ikke nye forskningsresultater noen grunn til å revidere anbefalingene, de bidrar snarere til å styrke dem. NNR 2012 fokuserer imidlertid i høyere grad enn før på hele kostholdet og vektlegger kvaliteten på maten og de spesifikke kildene vi får de ulike næringsstoffene fra, ikke bare mengdene av f.eks. fett og karbohydrater vi spiser.

– Det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen av råd om hvilken mat som er sunnest for oss. Men de nordiske ernæringsanbefalingene gir et vitenskapelig grunnlag for å utarbeide kostholdsretningslinjer, og er et ypperlig eksempel på hva de nordiske landene kan oppnå når de samarbeider, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten i forbindelse med lanseringen av e-boka.

De nordiske ernæringsanbefalingene er det viktigste referansepunktet for de nasjonale kostholdsanbefalingene i de nordiske landene, og det viktigste verktøyet for å evaluere befolkningens kostholdsinntak. NNR er også utgangspunktet for det nordiske Nøkkelhull-merket, som gir forbrukerne råd om de sunneste alternativene i matbutikken.

De tre første kapitlene og hovedkonklusjonene ble publisert i okotober 2013. Nå er hele boka tilgjengelig. Bestill boka på nettet via følgende lenke: http://www.norden.org/en/theme/nordic-nutrition-recommendation/how-to-get-the-book