Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Ministerrådet tillsätter task-force för att klimatsäkra nordiskt lantbruk

19.09.18 | Nyhet
Extraordinärt ministerådsmöte med skogs- och lantbruksministrarna.
Fotograf
Ninni Andersson, Regeringskansliet
Det nordiska skogs- och lantbruket behöver klimatsäkras och beredskapen för skogsbränder och extremväder stärkas. Vid sitt extra möte idag beslöt de nordiska ministrarna att tillsätta en task-force som ska analysera de framtida utmaningarna med extremväder för skog- och lantbruk.

Klimatförändringarna påtagliga

Sommarens extrema torka drabbade hela Europa, men slog extra hårt mot nordiskt skogs- och lantbruk, visar nya siffror från EU-kommissionen.
För första gången blev klimatförändringarna riktigt påtagliga för den nordiska primärproduktionen. 
I Danmark, Sverige, Norge och Finland torkade en stor del av grovfoderskörden bort, vilket försatte kött- och mjölkbönderna i en krissituation.

Gemensamma förberedelser

På initiativ av den svenska landsbygdsministern Sven-Erik Bucht träffades de nordiska ministrarna med ansvar för skogs- och lantbruk för att diskutera hur länderna gemensamt kan förbereda sig för kommande extremväder. 

-    Klimatförändringarna med extremväder känner inga gränser och bönder i hela Norden drabbas. Vi har mycket att vinna på att tillsammans utveckla verktyg för att göra jordbruket mer motståndskraftigt mot extrem torka eller stora regnmängder, säger Sven-Erik Bucht. 
 

Beredskap för utsädesbrist

Ministrarna enades om att sommaren 2018 visat behovet av att samarbeta kring anpassning till klimatförändringarna, på både kort och lång sikt. De beslutade att tillsätta en "task-force", en arbetsgrupp, som ska analysera utmaningarna för jord och skogsbruk i en framtid med mer extremt väder. 
 

- På kort sikt kan det handla om att samarbeta kring beredskap för skogsbränder och kring den brist på utsäde och djurfoder som kan uppstå vid extremväder. 
På längre sikt om att göra lantbruket mer motståndskraftigt – resilient – mot klimatförändringarna, säger Bård Hoksrud, lantbruks- och matminister i Norge.

NordGen kan spela en roll

Här kan den gemensamma nordiska genresursbanken NordGen spela en viktig roll för att till exempel aktivera frösorter som gräs med djupa rötter som överlever långvarig torka.

- NordGen kan stöjda utvecklingen av den nordiska växtförädlingen så att jord- och skogsbrukets långsiktiga behov, anpassningen till klimatförändringen, miljöpolitiska mål och konsumenternas behov blir beaktade, sa Jari Partanen, statssekreterare i Finland.