Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Företag bättre på att jobba med agenda 2030

09.09.19 | Nyhet
Arbetsmiljö
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordiska företag som är med i FN:s Global Compact är motiverade att arbeta med Agenda 2030. De har också blivit bättre på att integrera de 17 globala hållbarhetsmålen i sin verksamhet. Det visar en färsk studie, som slår fast att företagen kan bli ännu bättre om den offentliga sektorn ger mer aktivt stöd.

Undersökningen Nordic businesses and the 2030 Agenda – Global Compact Nordic Survey 2019 visar hur nordiska företag arbetar med de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. De 243 företag som deltog i studien har skrivit under FN:s Global Compact icke-bindande pakt, som är världens största hållbarhetsinitiativ för företag och organisationer.

Studien visar att företagen generellt är angelägna om att arbeta med Agenda 2030 och de kan också identifiera vilka mål som är viktiga för deras specifika verksamhet.

Enligt studien präglar arbetet med Agenda 2030 hela företagsorganisationen och 90 procent svarade att den högsta ledningsnivån inte står i vägen för integreringen av hållbarhetsmålen. Endast 14 procent uppger att finansiella beslut blockerar en integrering av de globala målen.

Fyra av fem, 79 procent, anger att de har integrerat hållbarhet i sina strategier. 42 procent av företagen har har skapat en styrningsstruktur för hållbarhetsarbetet med beslutanderätt och budget medan 29 procent uppger att målen hjälper dem att se nya affärsmöjligheter.

Arbetsvillkor och miljö i fokus

Företagen ser störst möjlighet att arbeta med målen som handlar om hållbar konsumtion och produktion (mål 12), kampen mot klimatförändringarna (mål 13), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8), hälsa och välbefinnande (mål 3) och jämställdhet (mål 5).

Mindre fokus läggs på målen om hav och marina resurser (mål 14), ekosystem och marina resurser (mål 15) samt arbetet mot fattigdom (mål 1) och hunger (mål 2).De största barriärerna för arbetet med hållbarhetsmålen enligt rapporten är att hitta rätt indikatorer, integrera målen i verksamheten och i den befintliga finansiella rapporteringen.

Efterlyser mer stöd

Företagen uppger generellt att de saknar stöd från myndigheter och regeringar. Endast 13 procent tyckte att stödet var tillräckligt. Å andra sidan visar undersökningen att företagen har dålig information om de nationella planerna samt existerande stöd.

Det finns med andra ord utvecklingspotential när det gäller det nationella stödet, men också i förhållande till högsta ledningen i företagen. Rapporten visar att företagsledningar har möjlighet att ge hållbarhet mer vikt som en indikator för företagets övergripande resultat. Genom att knyta budget och prestationer till hållbarhetsmål så prioriteras Agenda 2030 högre upp i företagens hierarkier.