11.
Ministerrådsforslag og redegjørelser

11.1.
Kulturpolitisk redogörelse, Dokument 15/2019

265
Michael Tetzschner
Innlegg

Neste sak til behandling er 11.2, betenkning over ministerrådsforslag om de nordiske samarbeidsorganenes nordiske finansiering.

11.2.
Betænkning over ministerrådsforslag om samarbejdsorganernes nordiske finansiering, B 327/kultur, reservation

11.3.
Betänkande över ministerrådsförslag om samarbetsprogram för utbildning och forskning 2019-2023, B 329/kultur

281
Lilja Dögg Alfreðsdóttir
Hovedinnlegg

Herra forseti. Ég legg hér fram fyrir hönd ráðherranefndar um menntamál og rannsóknir ráðherranefndartillögu um nýja samstarfsáætlun ráðherranefndarinnar.

283
Kjell-Arne Ottosson
Innlegg

Herr president! Jag kan bara önska bifall till Marianne Synnes Emblesvågs inlägg om att få med fler ministrar. Det är önskvärt.

284
Jorodd Asphjell
Innlegg

Vi fra den sosialdemokratiske gruppen støtter også forslaget om samarbeidsprogrammet innenfor utdanning, men vil likevel påpeke at det mangler noe i programmet – som også utvalgets talsperson nevnt

11.4.
Redegørelse om det nordiske digitalsamarbejde, Dokument 17/2019

11.5.
Avstemning punkt 11